Mälarlaser byter organisationsnummer

Enköping den 19 januari, 2017
Till våra kunder och leverantörer
Mälarlaser AB blir två bolag.
Verksamheten i Mälarlaser AB kommer att delas upp i två bolag där:
Nuvarande Mälarlaser AB med organisationsnummer 556498-1073 blir ett fastighetsbolag
och byter namn till Mälarlaser Fastighets AB.
Nya Mälarlaser AB med organisationsnummer 559091-5798 blir ett verkstadsindustriföretag
med laser och vattenskärning samt övrig bearbetning. Det nya bolaget tar över namnet
Mälarlaser AB. Mälarlaser AB, skall bedrivas vidare enligt samma riktlinjer som tidigare.
För dig som Kund eller Leverantör blir enda skillnaden att vi får nytt organisationsnummer och VAT-nummer.
Ovanstående information gäller fr om 1 februari 2017.
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Anders Vilén.
Med Vänliga Hälsningar
------------------------------
Anders Vilén
VD / Mälarlaser AB
a.vilen@malarlaser.se
Telefon: 0171-711 583